วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 17:41 น.

การศึกษา

กลุ่มเบญจภาคี ร.ร.ขนาดเล็ก สพม.19 เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิต O-NET

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.19 น.

กลุ่มเบญจภาคี ร.ร.ขนาดเล็ก สพม.19 เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิต O-NET

 
 
ที่หอประชุมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย นายสุพรรณ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ประธานกลุ่มเบญจภาคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เปิดเผยว่า กลุ่มเบญจภาคี สพม.19 ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม และโรงเรียนเซไลวิทยาคม  ได้ร่วมกันจัดโครงการ “เข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิต O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 กลุ่มเบญจภาคี สพม.19” โดยความร่วมมือกับบริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับประเทศ ที่จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
ทั้งนี้ โครงการเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิต O-NET ของกลุ่มเบญจภาคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นม. 3  และ ม.6 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นม. 3 และม.6 ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-24  มกราคม 2563  ณ  หอประชุมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย โดยแบ่งระดับชั้น ม.3 จำนวน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ระหว่างวันที่ 13-16  มกราคม 2563  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  167 คน  และระดับชั้นม.6  จำนวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา