วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 17:58 น.

การศึกษา

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต

วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.01 น.

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1536 หรือ Facebook Fanpage : Graduate School NRRU
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา