วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 15:34 น.

การศึกษา

รร.สรรพวิทยาคม รณรงค์ “หยุดเผา”

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 08.09 น.
รร.สรรพวิทยาคม รณรงค์ “หยุดเผา”
 
 
นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นำคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์แก่น้อง ๆนักเรียนและคณะครู โรงเรียนเปาโลอุปถัมภ์ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมใจลดมลพิษจากการเผา เพื่อจังหวัดตากไร้หมอกควัน ป้องกันโลกร้อน กับกิจกรรม “หยุดมลพิษจากการเผา เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยได้ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งเสริมการป้องกันด้วยการแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและครู รวมทั้งฝากเป็นสื่อกลางให้แจ้งไปยังผู้ปกครองของนักเรียน โดยได้แนะนำวิธีการลดปัญหามลพิษ ด้วยการงดเว้นเผาในที่โล่งแจ้ง รดน้ำต้นไม้เพื่อความสดชื่นในชั้นบรรยากาศ พร้อมดูแลตัวเอง และคนใกล้ชิด ด้วยการ สวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา