วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14:55 น.

การศึกษา

ร.ร.ภูกระดึงวิทยาคม คว้าแชมป์ “หุ่นยนต์ชอปปิ้ง” ตัวแทนประเทศไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.20 น.
ร.ร.ภูกระดึงวิทยาคม คว้าแชมป์ “หุ่นยนต์ชอปปิ้ง” ตัวแทนประเทศไทย
 
 
นายประทัด ผาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อ.ภูกระดึง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า  ทีมหุ่นยนต์นักเรียนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ชอปปิ้ง (ROBOT SHOPPING) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามแข่งขันจังหวัดขอนแก่น ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ทั้ง 2 ทีม ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 โดยมีดร ศุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล
 
 
ทั้งนี้ ทีมหุ่ยนต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย นายธเนศพล นาศพัฒน์  นายสรัญญู แซงราชา และนายอนุสรณ์ ตรีศูนย์ โดยมีนายธีรภัทร์ ปุญญา เป็นครูผู้ควบคุม ส่วนทีมหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย นายชาญชัย ชาลีเครือ นายเขษมศักดิ์ ไพรคำนาม และนายเอกบดินทร์ ธงพรรษา โดยมีนายชาญชัย นันทะผา เป็นครูผู้ควบคุม
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา