วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:48 น.

การศึกษา

รร.บ้านวังเต่า วัลชนะเลิศ “โรงเรียนหัวแข็ง”

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.33 น.

รร.บ้านวังเต่า วัลชนะเลิศ “โรงเรียนหัวแข็ง”

 

 

โรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม “โรงเรียนหัวแข็ง” ในการประกวดแผนงานการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก” ซึ่งจัดโดย เอ.พี. ฮอนด้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

 

ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผู้อำนวยการ รร. บ้านวังเต่า เปิดเผยว่า “โรงเรียนได้สานต่อโครงการสังคมหัวแข็งมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีแนวคิดการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้นักเรียนหันมาใส่หมวกกันน็อกให้เป็นนิสัย เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทำให้สถิติการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในปีนี้ได้วางแผนที่จะขยายการรับรู้ และสร้างจิตสำนึกของนักเรียนทุกระดับชั้นสู่ผู้ปกครองและชุมชน ภายใต้แนวคิด “สร้างปรากฏการณ์ ทราบแล้วเปลี่ยน ร่วมกันเปลี่ยนสังคมไทย ให้เป็นสังคมหัวแข็งอย่างยั่งยืน”

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา