วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 00:12 น.

การศึกษา

สถาบันดนตรียามาฮ่า เปิด รร.ดนตรียามาฮ่า แพร่

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.06 น.

สถาบันดนตรียามาฮ่า  เปิด รร.ดนตรียามาฮ่า แพร่

 

 

สถาบันดนตรียามาฮ่า ผู้นำดนตรีศึกษารายแรกในเมืองไทย โดย ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือขยายเครือข่ายธุรกิจโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ร่วมกับ นายจิตติพล ชายป่า ผู้บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่า แพร่ ที่มีวิสัยทัศน์และมุมมองในการพัฒนาเยาวชนเมืองแพร่ควบคู่กับการพัฒนาดนตรี ให้มีมาตรฐานก้าวสู่ความเป็นสากล ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน

โดย "โรงเรียนดนตรียามาฮ่า แพร่" เปิดสอน "ยามาฮ่า มิวสิค เวิล์ดวาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม" หลักสูตรที่มีการคิดค้นและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง รับรองโดย ยามาฮ่า มิวสิค ฟาว์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยอายุ 4 ขวบขึ้นไป จนถึงระดับผู้ใหญ่ อาทิ หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก JMC, เปียโน, อิเลคโทน, กีต้าร์, กลอง, ไวโอลิน เป็นต้น ด้วยอุปกรณ์การเรียน-การสอนทันสมัยสมบูรณ์ แบบ พร้อมกับมีครูสอนวิชาดนตรีที่ผ่านการอบรมจากสถาบันดนตรียามาฮ่า และมั่นใจว่านักเรียนที่จบหลักสูตร ยามาฮ่า จะมีทักษะและความเป็นเลิศทางดนตรีอย่างแท้จริง

ที่สำคัญ ความสำเร็จของ สถาบันดนตรียามาฮ่า และ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นับว่าเป็นกุญแจทองสำคัญ ในการพัฒนาวงการดนตรีศึกษาในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า มีความเข้มแข็งทั้งคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรภายใต้การควบคุมจาก ยามาฮ่า มิวสิค ฟาว์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนดนตรีทั่วโลก และสามารถผลิตนักเรียนได้มากกว่า 500,000 คน ถือว่าเป็นประชาคมดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com