วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 17:37 น.

การศึกษา

อาชีวะจัดแข่งขันทักษะ โครงการ T- TEP ครั้งที่ 25

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 09.47 น.
อาชีวะจัดแข่งขันทักษะ โครงการ T- TEP ครั้งที่ 25
 
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันทักษะนักเรียนนักศึกษาโครงการ T-TEP ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทช่างเทคนิค รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   ประเภทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประเภทช่างซ่อมสีรถยนต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา