วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 06:23 น.

การศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563, 12.49 น.
วิทยาลัยดุสิตธานีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ
 
ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และสังคมส่วนรวม วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี นำทีมเข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมบริเวณทุกส่วนของวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบริเวณภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ห้องประชุม ไปจนถึงบริเวณภายนอก เพื่อเป็นการหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา