วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:02 น.

การศึกษา

ผอ.สพม.19 ร่วมรายการออนไลน์ สวท.เลย แจงการเรียนช่วงโควิด

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.15 น.
ผอ.สพม.19  ร่วมรายการออนไลน์ สวท.เลย แจงการเรียนช่วงโควิด
 
 
นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรายงานประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย FM.95.25 MHz และทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ในประเด็น “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ” และมีดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมรายการ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, 2, และ3 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนในรายการฯ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา