วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:05 น.

การศึกษา

โฆษกกห.แจง "ส.ว.ผู้นำเหล่าทัพ" มีความรับผิดชอบ

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 11.06 น.

โฆษกกระทรวงกลาโหมแจงผู้นำเหล่าทัพนั่งตำแหน่งส.ว. ต่างตระหนักถึงหน้าที่มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงสถานะความเป็นข้าราชการ

วันที่ 26 พ.ค.2563  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม(กห.) กล่าวถึง กรณีมีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมและลงมติของวุฒิสภาที่ผ่านมานั้น  ผู้นำเหล่าทัพ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน ต่างตระหนักถึงความรับผิดชอบ โดยถือเป็นหน้าที่สำคัญ เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทุกครั้ง หากไม่อยู่ในห้องประชุมก็ติดตามการถ่ายทอดการประชุมโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีเหตุจำเป็น หรือมีราชการสำคัญ ได้มีการลาประชุมอย่างถูกต้อง  มิได้ขาดประชุมหรือละเลยหน้าที่แต่อย่างใด

สำหรับการลงมตินั้น เป็นการใช้สิทธิตามบทบาทโดยการพิจารณาไม่ใช้สิทธิ ก็เพื่อมิให้ขัดหลักการประชาธิปไตย ในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติ สอดคล้องกับที่ทุกท่านได้สละสิทธิการรับเงินเดือนสมาชิกวุฒิสภาก่อนหน้านี้แล้ว

หน้าแรก » การศึกษา