วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 20:47 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา ไหว้ครู 3 ศาสตร์ โนรา หนังตะลุง ดนตรี

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 12.33 น.

มรภ.สงขลา ไหว้ครู 3 ศาสตร์ โนรา หนังตะลุง ดนตรี

 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู 3 ศาสตร์ โนรา หนังตะลุง ดนตรี วันที่ 20-21 มิ.ย.นี้ ณ บ้านครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) หวังร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในภาคใต้ สืบทอดความรู้สู่เยาวชน
 
นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวว่า ขอเชิญบรรดาศิษย์และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ไหว้ครู 3 ศาสตร์ โนรา หนังตะลุง ดนตรี (Wai Kru 3 Science Nora, Shadow play and Southern folk music) ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ณ บ้านเลขที่ 11/1 ม.5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านของครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พุทธศักราช 2553 ภายใต้ทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และรู้จักรำลึกบุญคุณ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยอาศัยพิธีการไหว้ครู ทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในเชิงวิชาการทางศาสตร์การไหว้ครูหมอด้านโนรา หนังตะลุง และดนตรี ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เยาวชนอย่างทั่วถึง และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่งดงามของไทย
 
นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมไทยในศาสตร์ด้านต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญทางภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ ตนเล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ โนรา หนังตะลุง และดนตรีพื้นบ้าน จึงได้จัดทำโครงการ ไหว้ครู 3 ศาสตร์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในภาคใต้ และเพื่อสืบทอดแก่ เยาวชนที่เป็นนักดนตรีไทยและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 3 ศาสตร์ เพื่อเป็นการระลึกถึง กราบไหว้บูชา คุณครูบาอาจารย์ ขอสมาอภัยในสิ่งที่ได้ล่วงเกิน และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยมิให้เลือนหายไปจากไปจากภาคใต้  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูควน ทวนยก โทร 081-599-4133 ,084-966-8731 หรือ 081-099-4997
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา