วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:13 น.

การศึกษา

ม.มหาสารคาม มอบหุ่นยนต์ "น้องกระติ๊บ"ให้ 3 โรงพยาบาล

วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.48 น.

ม.มหาสารคาม มอบหุ่นยนต์ "น้องกระติ๊บ"ให้ 3 โรงพยาบาล  

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (Delivery and UV sterilization Robot) หรือ“น้องกระติ๊บ” จำนวน 4 ตัว ให้กับ 3 โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยส่งของ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ออกแบบและพัฒนาโดย อาจารย์นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีส่งมอบ ณ บริเวณหน้าสำนักงานฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ผศ.เกสร วงศ์เกษม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดไปทั่วโลก และมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับ ผู้ป่วย ทั้งการตรวจร่างกาย การส่งยา อาหาร ของใช้ต่างๆให้ผู้ป่วย โดยแนวทางการปฏิบัติงานปัจจุบันนั้นบุคลากร ทางการแพทย์ต้องสวมชุดป้องกันเช่นขุด PPE และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จจําเป็นต้องถอดชุดทิ้ง และปัจจุบันนั้นชุดป้องกันมีจํากัด จึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยส่งของเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดย ออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์แบบบังคับระยะไกลผ่านรีโมทบังคับและมองภาพผ่านกล้อง สามารถส่งอาหาร ส่งยา หรือเข็น รถเข็นเพื่อส่งของใช้ในชีวิตประจําวัน ให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้เฝ้าระวัง มีระบบฆ่าเชื้อตัวเองและสิ่งของรอบข้างด้วยรังสี UV
 
จากนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (Delivery and UV sterilization Robot) หรือ“น้องกระติ๊บ” จำนวน 4 ตัว ทดลองใช้งานจนมั่นใจในประสิทธิภาพ และส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ประสงค์จะขอรับ “น้องกระติ๊บ” ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งวันนี้ได้ทำพิธีมอบให้กับ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ตัว โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ตัว และโรงพยาบาลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ตัว
 
สำหรับ “น้องกระติ๊บ” หุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต มีขนาดกว้าง 330 ยาว 360 สูง 1510 มิลลิเมตร มีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เป็นการเคลื่อนที่โดยใช้ล้อ ปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ได้โดยมีความเร็วสูงสุด 20 เซนติเมตรต่อวินาที เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างระดับความสูงไม่เกิน 10 มิลลิเมตร มีการควบคุมและมองภาพไร้สายระยะไกลผ่านรีโมทระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร มีจอแสดงภาพด้านหน้าของหุ่นยนต์ส่งสัญญาณไร้สายมาที่ผู้บังคับ มีถาดสําหรับส่งอาหารและยา สามารถจับรถเข็นขนาด 40 x30 cm ได้เพื่อลําเลียงสิ่งของเช่น เสื้อผ้า ของใช้ พร้อมทั้งมีหลอด UVC ใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรค ในรถเข็น สิ่งของรัศมี 1.5 เมตร หรือตัวหุ่นยนต์ (หลอด UV 40W จํานวน 2 หลอด ) ตลอดจนสามารถสื่อสารพูดคุยทางไกลได้ผ่านแท็ปเล็ต
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังว่า ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (Delivery and UV sterilization Robot) หรือ“น้องกระติ๊บ” จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ พยาบาล เลี่ยงการติดเชื้อ และทำให้การปฏิบัติกับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา