วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:57 น.

การศึกษา

จุดเช็คอินแห่งใหม่ “อาชีวะเกษตรบุรีรัมย์ Farmstay”

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 10.31 น.

จุดเช็คอินแห่งใหม่ “อาชีวะเกษตรบุรีรัมย์ Farmstay”

 
นายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรม เปิดสอน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปวช. ปวส.และปริญญาตรี และปัจจุบันได้เปิดสอนสาขาวิชาการโรงแรมเพิ่มอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งวิทยาลัยมีอาคารปฏิบัติการโรงแรม ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้บูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในสาขาที่เรียน สร้างรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ทันที ดังเช่น จุดเช็คอินอาชีวะเกษตรบุรีรัมย์ Farmstay ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปสร้างงาน สร้างรายได้ในระหว่างเรียน และเมื่อจบการศึกษาก็นำไปประกอบอาชีพได้ทันที
 
อาชีวะเกษตรบุรีรัมย์ Farmstay ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใกล้กับสนามช้าง อารีน่า สเตเดี้ยม เพียง 3.7 กม. แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น ซึ่งผู้เข้าพักจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบบ้าน ๆ ได้เยี่ยมชมการทำเกษตรจากนักศึกษาอาชีวะเกษตร อาทิ การเลี้ยงวัว หมู ไก่ ปลา กบ การรีดนมวัว การแปรรูปนม การปลูก  ผักไฮโดรโปรนิกส์ การเพาะเห็ด การปลูกเมล่อนและแตงโมในฟาร์มอัจฉริยะ การปลูกข้าวโพดพันธุ์ฮอกไกโด และพันธุ์ทับทิมสยาม  การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืชอินทรีย์ ตลอดจนการทำเกษตรพอเพียง ซึ่งการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและการปลูกนอกโรงเรือนมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นไปตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices :GAP) ซึ่งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสามารถเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์มได้ ตลอดจนสามารถซื้อผลผลิตจากฟาร์มปลอดสารพิษเป็นของฝากได้อีกด้วย  โดยห้องพักมีให้เลือกหลากหลายแบบมีบริการพร้อมอาหารเช้า เริ่มต้นที่ราคา  650 บาท (พักได้ 3 คน)  มีบริการจัดเลี้ยง สัมมนา และนำเที่ยวด้วย สนใจติดต่อได้ที่โทร. 096-928-2632 หรือที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา