วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:13 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ สอนทำซอสมะขามให้ชุมชน

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.40 น.

มทร.สุวรรณภูมิ สอนทำซอสมะขามให้ชุมชน

 
หน่วยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง “การทำซอสมะขามและ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์” ให้แก่ชุมชนกลุ่มกุ้งก้ามกราม บ้านสะพานพัฒนา หมู่ 6 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากนายธนากร มโนธรรม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา