วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:21 น.

การศึกษา

สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนร.ยากจน

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.30 น.
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนร.ยากจน
 
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงสุภัสสรา ท้วมเรือง อายุ 7 ปี และเด็กหญิงศุภิสรา ท้วมเรือง อายุ 5 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย โดยในวันนี้ นางสาวศิริวรรณ ได้เป็นตัวแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 นำเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็ก และเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นเงิน จำนวน 7,700 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ครอบครัวดังกล่าว
 
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาที่อยู่ให้เป็นหลักแหล่ง จัดหาอาชีพให้บิดาของเด็กทั้งสองคน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเป็นการดูแลให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา