วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:13 น.

การศึกษา

รับมอบตู้คัดกรองป้องกันการสัมผัส

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.01 น.
รับมอบตู้คัดกรองป้องกันการสัมผัส 
 
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบตู้คัดกรองป้องกันการสัมผัส  เพื่อเว้นระยะห่างในการตรวจวัดไข้  ซึ่งร่วมคิดและประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้จาก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้งานสำหรับการป้องกันการสัมผัสและการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยใช้วัสดุแผ่นอะคริลิกใส จำนวน 17 ตู้ และจะนำไปส่งมอบให้กับแต่ละหน่วยงานในจุดของการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19  ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา