วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 14:59 น.

การศึกษา

อบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกผลิตผลทางการเกษตร

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.26 น.
อบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกผลิตผลทางการเกษตร
 
นายบัณฑิต  ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก เรื่อง พืชอาหารและมาตรฐานสินค้าเกษตร  และเรื่องการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และใกล้เคียง โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ และ ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น  โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา