วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:31 น.

การศึกษา

ชวนโหวตให้เยาวชนไทย แข่งงานวิจัยด้านนวัตกรรมน้ำ

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 07.09 น.

ชวนโหวตให้เยาวชนไทย แข่งงานวิจัยด้านนวัตกรรมน้ำ

 

 

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคนไทยรวมโหวตให้ตัวแทนเยาวชน คือ  นายกฤตพล เพชร์แก้วณา  และ นางสาวทิพรดา เบิกบาน  ทีมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  เจ้าของงานวิจัยเรื่อง แม่เหล็กเหลวไบโอซาร์เคลือบไนโตรเจนจากขี้เลื่อยเพื่อการบำบัดน้ำเสีย  ซึ่งชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  ปี 2563 (Thailand Junior Water Prize 2020)  ระดับเยาวชนอายุ 14 – 19 ปี ของ สสวท.  และได้เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2020 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย Stockholm International Water Institute ราชอาณาจักรสวีเดน  โดยขณะนี้เจ้าภาพได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของเยาวชนจากทั่วโลก ให้ได้รับ รางวัลงานวิจัยยอดนิยมทางด้านนวัตกรรมน้ำในปี 2563  (People's choice Award)   ร่วมเป็นกำลังใจและโหวตให้ตัวแทนเยาวชนไทยได้ที่ 2020 SJWP People's choice award  ปิดรับโหวต 10 สิงหาคม 2563 ประกาศผล สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

 

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา