วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:39 น.

การศึกษา

9 ราชมงคล จับมือผุดระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 08.28 น.
9 ราชมงคล จับมือผุดระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา ขยายผลการใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมเป็นสักขีพยานในการทำความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com