วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:07 น.

การศึกษา

มข.คว้าชัย FameLab Thailand 2020

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.44 น.

มข.คว้าชัย  FameLab Thailand 2020  

 
รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวชุติคุณ กาญจนรัชต์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ ทพ.ปราโมทย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “FameLab Thailand 2020”  ซึ่ง บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มทรู สวทช. สวทน. อพวช. และเดอะ สแตนดาร์ด ร่วมจัดขึ้น  เป็นการแข่งขันนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก ปีที่ 5 ในประเทศไทย เพื่อร่วมค้นหาสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ สหราชอาณาจักร โดยจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของ British Council Thailand
 
สำหรับโครงการ FameLab เป็นการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก  โดยแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก เริ่มต้นจากการแข่งขันผ่านทาง VDO โดยส่งเรื่องราววิทยาศาสตร์ หรือหัวข้องานวิจัยของคุณภายใน 3 นาทีผ่านทางวิดีโอ จากนั้นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ามาแข่งขันคัดเลือกระดับภูมิภาค (Regional Heat) ที่ขอนแก่น และกรุงเทพฯ โดยในปีนี้จัดการขัดเลือกผ่านทาง Zoom meeting เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 11 คน โดยจะต้องเข้าร่วมอบรม Masterclass 2 วัน เพื่อเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนจากผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และสร้างเครือข่าย FameLabber การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final Competition
 
ผลการแข่งขัน ในรอบสุดท้ายที่มีผู้ผ่านการแข่งขัน จำนวน 11 คน อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้าชัยชนะมาได้  โดย รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหัวข้อ ‘Carbon Nano-Sponge for Oil Sorption from Polluted Water’ (โฟมคาร์บอนนาโนสำหรับดูดซับคราบน้ำมันจากแหล่งน้ำเสีย)  และเป็นตัวแทนเพื่อร่วมการแข่งขัน FameLab International ณ สหราชอาณาจักร และได้รับรางวัล Research Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีแผน หรือกำลังทำวิจัย  และนางสาวชุติคุณ กาญจนรัชต์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันในหัวข้อ ‘How herbs help animals?’ (สมุนไพรจะช่วยสุขภาพสัตว์ได้อย่างไร?)
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา