วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 08:08 น.

การศึกษา

เปิดศูนย์ AI ระดับชาติ

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.10 น.
เปิดศูนย์ AI ระดับชาติ
 
ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรความสามารถพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลของประเทศ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) พร้อมด้วยภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ เข้าร่วม ณ โรงละคอน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com