วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:14 น.

การศึกษา

สสวท. เชิญชมออนไลน์งานประชุมวิชากาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 19.39 น.
สสวท. เชิญชมออนไลน์งานประชุมวิชากาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
 
           
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 (The 1st International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI 2020)  ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำโครงงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สร้างฐานข้อมูลด้านโครงงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับนักเรียน  ซึ่งวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.- 10.00 น.ชมบรรยายพิเศษเรื่อง ทักษะการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยคุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้สนใจชมการนำเสนอโครงงานและกิจกรรมภายในงานได้ที่เว็บไซต์ http://issi-dpst.ipst.ac.th โดยลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ https://www.zipeventapp.com/e/ISSI-ipst-dpst

หน้าแรก » การศึกษา