วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:03 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 09.10 น.

มทร.สุวรรณภูมิ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเป็น 150 หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"  ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับ อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา