วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:37 น.

การศึกษา

ม.มหิดล เปิดศูนย์ออกซิเจนบำบัด HBO2 รองรับผู้ป่วยเบาหวาน

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.09 น.
ม.มหิดล เปิดศูนย์ออกซิเจนบำบัด HBO2 รองรับผู้ป่วยเบาหวาน
 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบริการใหม่ ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันสูงบำบัด (Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO2) ) โดยรศ.นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า เป็นการขยายต่อยอดการให้บริการของหน่วยงานรักษาโรคด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง ที่มีให้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Hyperbaric Medicine Unit) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้รักษาผู้ป่วยที่มีบาดแผลต่างๆ ได้แก่ บาดแผลที่เกิดจากการไฟไหม้ น้ำร้อนลวก รวมทั้งการบาดเจ็บจากการกระแทก ภาวะติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาดแผลเรื้อรังที่เกิดโรคเบาหวาน อัมพฤกษ์/อัมพาต หรือแผลที่เกิดจากการฉายรังสี ซึ่งเป็นการรักษาด้วยออกซิเจน เพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น ลดความความพิการ และสูญเสียอวัยวะ นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับใช้รักษาบำบัดผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยจากการดำน้ำ เช่น ภาวะเจ็บป่วยจากการลดความกดอากาศ หรือภาวะฟองแก๊สในหลอดเลือด ตลอดจนการบำบัดอาการสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน และตาบอดเฉียบพลันที่เกิดจากปัญหาของเส้นเลือดขนาดเล็กเป็นต้น
 
"ห้องออกซิเจนความดันสูงบำบัด (Hyperbaric oxygen therapy) มีลักษณะคล้ายหลอดแก้วขนาดใหญ่ที่มีการเพิ่มความกดบรรยากาศด้วยออกซิเจน โดยผู้ป่วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ อีกทั้งมีความปลอดภัยจากการดูแลใกล้ชิดของแพทย์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ผู้ป่วยจะสามรถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล และมีการทำความสะอาดภายในตัวเครื่องทุกครั้ง ทั้งก่อน และหลังการใช้งาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ป้องกันได้ทั้งไวรัสและแบคทีเรีย"
 
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ห้องออกซิเจนความดันสูงบำบัด (Hyperbaric oxygen therapy) สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง โดยเบิกค่ารักษาได้ตามเกณฑ์ที่ทางกรมบัญชีกลางกำหนดใน 4 ลักษณะอาการ ได้แก่ 1. โรคคาร์บอนมอนนอกไซด์เป็นพิษ (CO Poisoning) 2. แผลเรื้อรังที่ขา ซึ่งไม่ใช่เกิดจากโรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (ไม่รวมแผลเนื่องจากการกดทับ) 3. แผลเบาหวาน ในระดับ Wagner Grade III ซึ่งได้แก่ แผลลึกมีหนอง กระดูกอักเสบ (osteomyelitis) หรือ การอักเสบมีหนองในข้อกระดูก (pyarthrosis) และ Wagner Grade IV ซึ่งมีการเน่าตายเฉพาะนิ้วเท้า หรือเท้าส่วนปลาย (forefoot) และ 4. กระดูกและเนื้อเยื่อตายเนื่องจากได้รับรังสี (Osteoradionecrosis / ORN) ซึ่งผู้ป่วยทุกรายจะต้องผ่านการคัดกรองและวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนเข้ารับการรักษา
 
ด้วยศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) รวมทั้งได้มาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2013 จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมทั้งการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้คำขวัญ "บริการด้วยใจ ความปลอดภัยเป็นหนึ่ง ก้าวถึงโรงพยาบาลคุณภาพ"
 
ห้องออกซิเจนความดันสูงบำบัด (Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO2) ) เปิดให้บริการ ณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ โทร. 0-2849-6600 ต่อ 1010
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา