วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 03:48 น.

การศึกษา

เปิดบ้าน มทร.อีสาน

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.30 น.
เปิดบ้าน มทร.อีสาน
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้...สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 8 RMUTI OPEN HOUSE  ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 โดยมีการจัดแสดงผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกิจกรรมมากมายจาก 4 คณะ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา ปี 2564  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com