วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:21 น.

การศึกษา

ครู นักเรียน ตื่นตัวสนใจอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.01 น.
ครู นักเรียน ตื่นตัวสนใจอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI
 
           
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าได้เดินหน้าจัดทำหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ) สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ครูไทยเป็นครูยุคใหม่เข้าใจถึงความจำเป็นและความสำคัญของ AI ต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างรู้เท่าทันผลกระทบจากเทคโนโลยี  โดยได้จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน AI for Schools แบ่งเป็น 4 หลักสูตรเพื่อปูพื้นฐานตามระดับชั้นคือ หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1) ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI ทำความรู้จัก AI ในชีวิตประจำวันและรู้เท่าทัน AI  ซึ่งได้เริ่มอบรมแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเข้าอบรม 7,844 คน โดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้  สำหรับหลักสูตร 2  (Level 2) AI components & basic concepts จะเปิดรับสมัครพร้อมอบรมออนไลน์ฟรีวันที่ 30 ตุลาคมนี้ คุณครูและนักเรียนสมัครได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/
 
         
ทั้งนี้หลักสูตร 2 (Level 2)  เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนา AI องค์ประกอบและรูปแบบการตัดสินใจของ AI Agent หลักการของ AI ในชีวิตประจำวันและผลกระทบจากเทคโนโลยี AI หลักสูตร 3 (Model) รู้จักวิธีการใช้ AI เพื่อสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถจำแนกประเภทข้อมูลและทำนายค่าเชิงปริมาณโดยอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ  และหลักสูตร 4 (Integration) การพัฒนา AI application เพื่อการใช้งานได้จริง  ดูรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/oho.ipst  สมัครอบรมที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/  
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา