วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:42 น.

การศึกษา

มฟล. จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.19 น.
มฟล. จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2563
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ นำโดย อ.ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดี จัดกิจกรรมรักษาฟรีแก่ผู้ป่วย ที่สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย’
 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการทางทันตสุขภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษารวมจำนวน 275 ราย เป็นการตรวจรักษาช่องปาก จำนวน 37 ราย ขูดหินปูน 118 ราย อุดฟัน 68 ราย จำนวน 88 ซี่ และถอนฟัน 48 ราย จำนวน 59 ซี่ รวมถึงให้ความรู้ในการดูแลทันตสุขภาพ และสร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก
 
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อลดความชาดแคลนทันตแพทย์ของประเทศ และขยายบริการทางด้านทันตกรรมให้กับประชาชนโดยทั่วถึง และมุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ออกไปรับใช้สังคมในส่วนต่างๆ ของประเทศได้ต่อไป โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2557
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา