วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:28 น.

การศึกษา

สพป.พิษณุโลกเขต 2 มอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 13.30 น.
สพป.พิษณุโลกเขต 2 มอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา
 
นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีครูผู้รับผิดชอบผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 108 คน รับมอบ เพื่อให้นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา