วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:39 น.

การศึกษา

สพม.19 รับโอนย้ายระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.40 น.
สพม.19 รับโอนย้ายระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ  4 ตำแหน่ง
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานท้องถิ่น และข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จำนวน 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.1 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.48 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.26 กลุ่มบริหารงานบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.12 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับการคัดเลือก ให้ยื่นเอกสารตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยยื่นคำร้องขอเข้ารับการคัดเลือกผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ    (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.loeipeo.go.th/web/index.php?module=news&id=305 )
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา