วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:22 น.

การศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา หนุนสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้งศรีสะเกษ

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 12.09 น.

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  พระมงคลวชิรากร(สมบัติ ญาณวโร น.ธ.เอก, ป.ธ.5, ร.บ., รป.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เลขานุการวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยส่วนราชการ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโรงพยาบาลเมืองจันทร์  โดยมีนายแพทย์จิรวัตร วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ นายเอกอมร มะโนรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ นายสุรศักดิ์ เหลาคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผอ.น้ำนิเทศศาส สนคุณ นายโกวิทย์ดอกไม้ เครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดอุบลราชธานี จิตอาสาพระราชทานจำนวน 105 คน ร่วมในพิธี 

โครงการในครั้งนี้บริษัทซานี่ไทยยนต์ โดยคุณจันทนา อมรวุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดสรุปขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ ณ หอประชุมอำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 1.การทำบ่อปิดจำนวน 200 กระจายควบคุมพื้นที่ที่กำหนด (แนวเส้นสีเหลือง)
2. การปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้เป็นบ่อเปิดตามหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน หมดสีเขียว 4 แห่งดังนี้  1. บ่อน้ำหลังที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ 2 .หนองตุ 3. บ่อน้ำในโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 4.บ่อน้ำในพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ (บ่อหารขุด)

3. การขุดบ่อเปิด(ขุดใหม่) ขนาดกว้าง 15 เมตรยาว 20  เมตรลึก 10 เมตร 2  บ่อ ด้วยงบประมาณกว่า 500,000 บาท ในการดำเนินการครั้งนี้

นายเอกอมรเปิดเผยว่า "กราบสาธุกับพระมงคลวชิรากร พวกเราได้ทำช่วยท่านแค่เศษเสี้ยวท่าน ก็ขอได้แขวนบุญกับท่านเพื่อประชา #ธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้งรพ.เมืองจันทร์ ส่วนราชการอำเภอเมืองจันทร์ ในรอบสิบวันกว่า(10-23พ.ย63) พระมงคลวชิรากรเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษถึงสามรอบ เพื่อดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินดังกล่าว มีใครจะรู้ความมุ่งมั่นท่านเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ และเมื่อสำเร็จผู้ได้ผลประโยชน์ใช่อื่นใครเลยคือพวกเราชาวตำบลหนองใหญ่ชาวอำเภอเมืองจันทร์ ผู้ป่วยคนไข้ที่มารพ.เมืองจันทร์ขอให้ท่านเจ้าคุณมีสุขภาพแข็งแรงเจริญในบุญวาสนา ทั้งหลายเทอญ สาธุๆๆๆ" 

ก่อนหน้านี้พระมงคลวชิรากรได้เดินทางไปศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการเกษตรในโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชุมให้พึ่งพาตนเองได้ ที่โรงเรียนศรีแสงธรรม  จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การดำเนินการของพระครูวิมลปัญญาคุณ 

หมายเหตุดูภาพเพิ่มที่คลิป

หน้าแรก » การศึกษา