วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:40 น.

การศึกษา

สพป.นศ.2 แก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.54 น.

สพป.นศ.2 แก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ

 

 

นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการจัดทำวิจัย ณ โรงเรียนวัดลำนาว ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน โดยมีนายสมมาย สุดถนอม ผอ.รร.วัดลำนาวได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบอีกทั้งเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สพป.นศ.2 สนับสนุนวิทยากร จำนวน 3 คน คือ นางบำเพ็ญ หนูกลับ นางอรอนงค์ พรหมวิหาร และนางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

ด้าน นางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่าขอชื่นชมโรงเรียนวัดลำนาวที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเป็นระบบซึ่งตามแนวคิดค่านิยมขององค์กร "คุณภาพนักของนักเรียนและโรงเรียนต้องมาก่อน” ชึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง หากนักเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนก็จะมีคุณภาพและมีชื่อเสียง และครูคือจิ๊กซอว์ที่สำคัญ ที่เชื่อมต่อและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในทุกมิติ

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

 

หน้าแรก » การศึกษา