วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 03:55 น.

การศึกษา

ปัตตานีน้ำยังท่วม 2 อำเภอ! พระเณรออกแจกสิ่งของช่วยโยม

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 08.43 น.

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 นายกาส เล็นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งทุกจุดแล้ว ทำให้หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับ เช่นที่ อำเภอแม่ลาน อำเภอสายบุรี อำเภอกะพ้อ อำเภอยะรัง อำเภอไม้แก่น และอำเภอทุ่งยางแดง ยังเหลือที่หนักๆคือที่ อ.เมืองกับ อ.หนองจิก ที่ทุกหน่วยงานกำลังเร่งมือใช้ทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้ในสัปดาห์นี้          

น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งสิ้น 8 อำเภอ 41 ตำบล 161 หมู่บ้าน 20 ชุมชน 14,281 ครัวเรือนประชากรได้รับผลกระทบประมาณ 3-4 หมื่นคน ส่วนความเสียหายด้านเกษตร 2,175 ไร่ ประมง 26 บ่อ และด้านปศุสัตว์ 148 ตัว ซึ่งอย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีได้เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วหากเกิดฝนตกลงมาอีก

ขณะเดียวกันเพจองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ได้แชร์เฟซบุ๊กใจถึใจ พระไทยไม่ทิ้งโยม โดยระบุสถานที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จ.ปัตตานี พร้อมภาพที่พระภิกษุสามเณรได้ออกช่วยเหลือชาวบ้านและข้อความว่า"พร้อมรับประทานส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ"