วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:37 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเชิดชูเกียรติ “ครูไทย”

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.41 น.
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเชิดชูเกียรติ “ครูไทย”
 
นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่  65  พ.ศ. 2564  ในหัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในการประชุม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และทำคุณประโยชน์ พร้อมกับหารือแนวทางการจัดงานและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com