วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 23:32 น.

การศึกษา

มอบบ้านพระทำเฉลิมพระเกียรติ นร.โรงเรียนบ้านโป่งปะ

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564, 12.20 น.

มอบบ้านพระทำเฉลิมพระเกียรติ นร.โรงเรียนบ้านโป่งปะ

 

 

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 2 นายกิตติพงศ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก และทีมฉก.ชน.สพป.พล.2 ร่วมพิธีมอบบ้านพระทำเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 14 โดยครูบาบุญล้อม หน่อแก้วโพธิญาณ วัดป่าขนุนและแรงงานทหารจากกองบิน 46 ให้ความอนุเคราะห์ก่อสร้างบ้านให้กับนางสุรินทร์ คงทอง ผู้ปกครองของ ด.ญ.จรรยา โพธิหิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโป่งปะ ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีส่งมอบ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง กล่าวรายงานการส่งมอบ,ปลัดอำเภอวังทอง ,ผู้บังคับการกองบิน 46 , ผอ.สพม.เขต 38,ผู้บริหารโรงเรียน,อบต.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี 

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา