วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 23:57 น.

การศึกษา

ศธ. หนุน สสวท. จับมือ TikTok กระตุ้นการเรียนรู้เด็กไทยยุคใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564, 14.23 น.

ศธ. หนุน สสวท. จับมือ TikTok กระตุ้นการเรียนรู้เด็กไทยยุคใหม่                        

 

 

 ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ และ TikTok โดยบริษัท ติ๊กต๊อก พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้แข่งขันได้ในเวทีโลก โดยมี สสวท. เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทันยุค  

 

 “การที่แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำระดับโลกอย่าง TikTok เข้ามาร่วมทำงานกับ สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของวงการการศึกษาที่จะมาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เกิดการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจํากัดเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนําเสนอเนื้อหาที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงความร่วมมือครั้งนี้ยังประกอบด้วย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอด้านการศึกษาสำหรับครู อาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้รู้จักการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อที่ทันสมัยในการเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ศ.ดร. ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้สร้างบัญชี TikTok ในชื่อ ipst.thailand ที่เผยแพร่วีดิโอสั้น แนวทางสร้างสรรค์ ทันสมัย สนุกสนาน เนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจและดึงดูดเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิชาเหล่านี้ ต่อยอดพัฒนา ตามศักยภาพให้เป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี นักวิทยาศาสตร์ และพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางกระแสการแข่งขันในโลกดิจิทัล

                ปัจจุบันบัญชี TikTok : ipst.thailand มีผู้ติดตามมากกว่า 30,000 ราย โดย สสวท.ได้พัฒนาคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปแล้วมากกกว่า 70 คลิป อาทิ น้ำขึ้นน้ำลง วันครีษมายัน รู้ไหมหัวใจมีกี่ห้อง โดยคลิปที่ได้รับความนิยมสูงและมีผู้เข้าชมมากกว่า 500,000 ราย เช่น “เสาเหลี่ยม – เสากลม” เนื้อหาเกี่ยวกับแรงทางฟิสิกส์  ที่ผู้เข้าชมร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก  คลิป“ชาตินี้จะรวยไหม” ให้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น และ “มหัศจรรย์น้ำร้อนน้ำเย็น” เป็นคลิปที่กระตุ้นคำถามชวนคิดและให้ความรู้เรื่องความหนาแน่นที่แตกต่างกันระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็น

                นางสิริประภา  วีระไชยสิงห์ Content Operations Lead ของ TikTok  กล่าวว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ วิดีโอสั้น ที่กําลังเป็นที่นิยมจากจํานวนผู้ดาวน์โหลดทั่วโลกที่สูงกว่า 2 พันล้านดาวน์โหลด ซึ่งนอกจากเราจะให้ความสําคัญ  ในเรื่องการพัฒนาคอนเทนต์ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ทุกกลุ่มอายุแล้ว TikTok ยังให้ความสําคัญด้านคอนเทนต์เพื่อการศึกษา ด้วยการนําเสนอมิติใหม่ของการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม TikTok โดยที่ผ่านมา TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มแรกที่จุดกระแสคอนเทนต์ด้านการศึกษาผ่านแคมเปญ  #TikTokUni  ที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาความรู้ได้เข้ามาสร้างสรรค์คอนเทนต์การศึกษาบน TikTok ซึ่งจากแคมเปญดังกล่าวได้สร้างปรากฏการณ์ความสําเร็จมากมายทั้งการแจ้งเกิดครีเอเตอร์การศึกษาดาวรุ่งมากมาย ส่งผลให้เกิดคอนเทนต์การศึกษาที่มีประโยชน์ ดูสนุก เข้าใจง่าย และส่งผลให้เกิดแฮชแท็กยอดนิยมด้านการศึกษามากมาย อาทิ  #เก่งภาษากับ TikTok   #วิทย์ที่คุณไม่รู้  #TikTok แนะแนว #สังคมต้องรู้  #ถ่ายไงให้ได้งี้  เป็นต้น ส่งผลให้ยอดวิวรวมของแคมเปญ #TikTokUni สูงกว่า 10.2 พันล้าน ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

“ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการโดย สสวท. ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ปัจจุบันพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา มักใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน และด้วยจุดเด่นของ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะช่วยส่งเสริมให้คอนเทนต์เกี่ยวกับด้านการศึกษาได้รับความสนใจ เกิดการรับรู้ จดจํา และมีส่วนร่วมกับผู้คนได้ และภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เรายังได้มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok สําหรับครู อาจารย์ ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลพัฒนานําเสนอคอนเทนต์ด้านการศึกษาในมิติใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ”  นางสิริประภากล่าว

 

        

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา