วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:06 น.

การศึกษา

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ ช่วยเหลือนร.ยากจน

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 15.14 น.
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ ช่วยเหลือนร.ยากจน
 
 
นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มอบหมายให้ นายประกิจ แฟมไธสง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นายวัธนพัชร์ อยู่เย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ , นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลุงกัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้การช่วยเหลือบ้านของ ด.ช.อานนท์ อารีกฤษ หรือน้องพลอย นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนหลุงกัง นักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษ ควรได้รับการดูแลและช่วยเหลือ บ้านมีเพียงโครงเสาหลังคาสังกะสีที่ไร้ฝาผนัง สังกะสีรั่วเกือบทั้งหลัง ในช่วงฤดูฝนเด็กนักเรียนต้องไปหลบในสถานที่ปลอดภัยที่สุดของบ้านคือห้องน้ำ นักเรียนอาศัยที่นอนในเต็นท์สภาพเก่าและขาด มีญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันทั้งสิ้น 3 ครัวเรือน จำนวน 10 คน 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com