วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:49 น.

การศึกษา

ครูโค้ดดิ้งวิ่งทันโลก บรรยายพิเศษ “การสอน Coding ผ่านตัวการ์ตูน”

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, 08.32 น.
ครูโค้ดดิ้งวิ่งทันโลก บรรยายพิเศษ “การสอน Coding ผ่านตัวการ์ตูน”  
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูเก่งสอนเพิ่มพูนความรู้กับ บรรยายพิเศษ“การสอน Coding ผ่านตัวการ์ตูน” โดย อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต หนึ่งในคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิทยาการคำนวณ วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ (วทร.24 Online) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2564  ลงทะเบียนร่วมงานฟรี ตั้งแต่บัดนี้ – 7 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://wtr.ipst.ac.th  เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/WTR.IPST
 
พลาดไม่ได้กับหัวใจการสอน Coding ผ่านตัวการ์ตูน ให้ได้ใจเด็กๆ ภายใต้องค์ประกอบ 4 ส่วนของหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ ได้แก่ ตัวการ์ตูน เรื่องราว วิธีการถ่ายทอดเนื้อหา และการปลูกฝังค่านิยมที่ดี   โดย “ตัวการ์ตูน” ต้องมีความน่าสนใจแต่ไม่สมบูรณ์แบบ เป็นตัวแทนของเด็กทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้   “เรื่องราว” ต้องน่าติดตาม มีปริศนาชวนให้คิด กระตุ้นความอยากเอาชนะของเด็ก “วิธีการถ่ายทอดเนื้อหา” ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบเป็นขั้นตอน แบบเงื่อนไข หรือแบบวนซ้ำ ต้องมีความชัดเจน จับต้องได้ เน้นกระบวนการคิดมากกว่าไวยากรณ์ของภาษา และ “การปลูกฝังค่านิยมที่ดี” ควรปลูกฝังให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี กล้าหาญ ภูมิใจในความเป็นไทย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมทั้งใส่ใจต่อสังคมอีกด้วย
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา