วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:11 น.

การศึกษา

สพม. บุรีรัมย์มอบทุนการศึกษา

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, 16.41 น.
สพม. บุรีรัมย์มอบทุนการศึกษา
 
ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (สพม.บร.)  พร้อมคณะเดินทางไปมอบทุนการศึกษา เสื้อผ้า รองเท้า และข้าวสาร ให้กับนักเรียนที่เดือดร้อนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยมีนายวทัญญู ซึ่งเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลอง อำเภอแคนดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารในสหวิทยาเขตสตึก ร่วมเป็นเกียรติรับมอบ
 
ทั้งนี้ สพม.บร กำหนดนโยบาย  No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ผอ.สพม.บร ได้มอบนโยบายกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยม ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com