วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 02:03 น.

การศึกษา

เปิดบ้านคุรุประชาชนูทิศ

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.01 น.

เปิดบ้านคุรุประชาชนูทิศ

 
เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านคุรุประชาชนูทิศ (KURU House) ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา นำความรู้่ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนให้เครือข่าย และผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ ณ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com