วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 07:48 น.

การศึกษา

อาชีวะรับมอบที่ดินและรถยนต์

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.01 น.

อาชีวะรับมอบที่ดินและรถยนต์

 
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีรับมอบที่ดินและรถยนต์ เพื่อให้ใช้เป็นประโยชน์แก่ทางหน่วยงานราชการและทางการศึกษา ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ จาก กรมธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี กระทรวงการคลัง จำนวน 2  แปลง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.69 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ รถยนต์สี่ประตูยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 คัน จากสำนักงานพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เป็นสักขีพยานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์รินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com