วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 02:10 น.

การศึกษา

ม.อ.ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก“ระย้าแก้วบาลา”ที่นราธิวาส

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.40 น.

ม.อ.ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก“ระย้าแก้วบาลา”ที่นราธิวาส

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  ตอกย้ำความสำเร็จงานวิจัยนักพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก ที่ จ.นราธิวาส ระบุเป็นพืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้ามเป็นรูปรีและเรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง พร้อมต่อยอดสู่การอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับพันธุ์พืชของโลก 

 

 

ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  ม.อ.  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนำโดย นายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์ที่ภาคใต้งานวิจัย “ทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลพนมสวรรค์” (Clerodendrum) ในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจากการวิจัยได้ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” (Clerodendrum angustipetalum Satthaphorn, A.J.Paton & Leerat.)  ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ที่ จ.นราธิวาส 

 

ทั้งนี้หลังจากค้นพบ ระย้าแก้วบาลา ได้มีการตรวจสอบทางลักษณะสัณฐานวิทยาอย่างละเอียด พร้อมกับตรวจสอบเอกสารงานวิจัยทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องสามารถยืนยันได้ว่า ระย้าแก้วบาลา เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดยจัด เป็นพืชอยู่ในสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้ามเป็นรูปรีและเรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง ก้านช่อดอกยาว มีกลีบเลี้ยงสีเขียวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม มีกลีบดอกสีขาวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะเรียวแคบ ขอบขนาน ปลายมน

 

 

นายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ม.อ. กล่าวว่า ล่าสุดระย้าแก้วบาลา ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาพฤกษศาสตร์ Phytotaxa (https://doi.org/10.11646/phytotaxa.491.2.7) โดยทาง ม.อ.ได้นำตัวอย่างพรรณไม้ จัดเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Herbarium) ซึ่งยังไม่มีการระบุชื่อพรรณไม้ระดับชนิด การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และพร้อมนำการวิจัยพฤกษศาสตร์ ต่อยอดสู่การอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับพันธุ์พืชของโลก 

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com