วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 21:45 น.

การศึกษา

รพ.สนามราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองรับผู้ป่วย Covid 19

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 10.20 น.
รพ.สนามราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองรับผู้ป่วย Covid 19
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)  ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ใต้หอประชุมวชิราลงกรณเป็นโรงพยาบาลสนามเพราะเป็นพื้นที่กว้างรองรับจำนวนเตียงได้ 300 เตียง เป็นพื้นที่โล่งมีอากาศถ่ายเท พื้นที่แยกผู้ป่วยชาย-หญิง มีห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในอาคาร มีพื้นที่ที่สามารถปรับเป็น Work Station สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แยกกับผู้ป่วยกับเพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีพื้นที่การจราจรที่แยกเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสนามออกจากบุคคลทั่วไป ทั้งยังสามารถเพิ่มจำนวนเตียงหากมีผู้ป่วยเพิ่มเติมได้อีก 250 เตียง ทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยแบบเต็มพิกัดได้ถึง 550 เตียง จัดว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดของ จ.สุราษฎร์ธานี           
 
ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม มรส.นั้น ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการ ดังนี้
 
1.เจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม และได้รับการสนับสนุนเตียงจากวิทยาลัยปกครอง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 100 เตียง เตียงจากหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 100 เตียง และเตียงกระดาษจากบริษัท SCG จำนวน 100 เตียง เป็นการเบื้องต้น และได้รับการสนับสนุนมุ้งสนามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตู้ลิ้นชักใส่ของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รวมทั้งผ้าห่มจำนวน 100 ผืน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
 
2.กำหนดพื้นที่การเข้า-ออกของผู้ไม่เกี่ยวข้อง รอบหอประชุมวชิราลงกรณ โดยมีการสนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุราษฎร์ธานี กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเฝ้าดูแลตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มรส.ได้กำหนดประตูเข้า-ออกสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสนามไว้ 1 ประตู เพื่อแยกออกจากบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัย
 
3.การจัดการขยะของผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ได้มีการขอความร่วมมือจากผู้ติดเชื้อให้รับผิดชอบขยะของตนเองรวบรวมใส่ถุงแล้วนำไปทิ้งลงถังขยะของส่วนกลาง จากนั้นจะมีผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะของส่วนกลางวันละ 1 รอบ เพื่อนำไปเผา ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุข  จ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
4.ด้านสาธารณูปโภค มรส.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำให้สามารถอาบน้ำ พร้อมทั้งดูแลในเรื่องไฟฟ้า-ประปาให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 
5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด รถไฟฟ้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตู้แช่แข็งอาหารสำเร็จรูป ไมโครเวฟ เฟอร์นิเจอร์สำหรับ Work Station ของทีมแพทย์และคณะ ดำเนินการโดยมรส.
 
6.ด้านอาหารและน้ำดื่ม ดำเนินการโดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มรส.ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราราชพฤกษ์ที่ผลิตเอง สนับสนุนเครื่องดื่มประเภทชงบริการตนเองในทุกวัน
 
7.ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ได้รับเชื้อ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการใช้พื้นที่ที่สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายความเครียด ด้วยการนำ Back Drop แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ใช้เมื่องานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมากั้นพื้นที่แยกผู้ได้รับเชื้อชาย-หญิง และนำต้นไม้หลากสีมาประดับตกแต่งเพื่อให้เข้ากับพื้นของโรงพยาบาลสนามที่เป็นสีเขียว-ฟ้าอยู่แล้ว ทั้งนี้ทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานียังได้จัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ติดเชื้อในทุกวัน
 
8.การดูแลรับรองบุคลากรทางการแพทย์ มรส. สนับสนุนห้องพักอาศัยที่มีเตียงนอน ห้องน้ำ สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยปกครอง จ.สุราษฎร์ธานีในด้านการรับการสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนและบริจาคสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
 
สำหรับการพักรักษาตัวของผู้ป่วยโรคโควิด 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ได้รับการส่งตัวมาจากทุกพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกักตัวรอดูอาการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการดีขึ้นรอการกลับบ้าน และเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ปรากฏอาการมากนัก
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com
 
         

หน้าแรก » การศึกษา