วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 03:12 น.

การศึกษา

สธ. ให้กำลังใจรพ.สนาม มทร.สุวรรณภูมิ

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 14.19 น.
สธ. ให้กำลังใจรพ.สนาม  มทร.สุวรรณภูมิ 
 
 
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวสุนีย์  สมเพียรธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.ศิรศักดิ์  เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมบุคลากร ทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม มทร.สุวรรณภูมิ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com