วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:17 น.

การศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเปิดรพ.สนาม ขนาด 100 เตียง

วันพุธ ที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 14.03 น.
ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเปิดรพ.สนาม ขนาด 100 เตียง
 
ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยระหว่างตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์   ว่ามหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว. ที่ต้องการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีขนาด100 เตียง
 
โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มาร่วมกันตรวจสอบความพร้อมทั้งหมด ในส่วนของสถานที่มีความพร้อมเป็นอย่างมาก มีความเหมาะสมเป็นห้องโถงใหญ่ ระบายอากาศได้ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ส่วนความพร้อมในระบบและบุคลากรในด้านต่างๆได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลท่าศาลาถือเป็นโรงพยาบาลหลักในการส่งผู้ป่วย ซึ่งได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยที่ใกล้หายดีแล้ว มารักษาฟื้นฟูต่อที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดส่งผู้ป่วยเข้ามาพักรักษาตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป
 
“ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ อาทิ บริษัท SCG บริจาคเตียงกระดาษ พี่น้องประชาชนบริจาคพัดลม ข้าวสาร อาหาร น้ำดื่มและเครื่องใช้ต่าง ๆ และขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 น้อยที่สุด แม้ทางมหาวิทยาลัยจะมีความพร้อมของโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19ไว้แล้วก็ตาม”
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com