วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 01:21 น.

การศึกษา

อาชีวะอาสาช่วย รพ.พิจิตร

วันพุธ ที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.25 น.
อาชีวะอาสาช่วย รพ.พิจิตร
 
ครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้ส่งมอบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า จำนวน  10 เครื่อง พร้อมติดตั้งสำหรับการใช้ขับเคลื่อนรถขนส่งถาดอาหาร รถขนเครื่องมือแพทย์ และรถขนย้ายผ้าปนเปื้อนเชื้อให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร 3 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โรงพยาบาลอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร หวังช่วยบุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤตโควิด-19 โดยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านี้ ทำงานด้วยมอเตอร์เกียร์ สามารถเดินหน้าและถอยหลังได้ ควบคุมความเร็วด้วยคันเร่งแบบรถมอเตอร์ไซค์ มีความเร็วสูงสุด 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีระบบเบรคและสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน 2 วันต่อการชาร์จ 1 ครั้ง รวมทั้งมีระบบแสดงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ด้วยจอดิจิตอล ซึ่งแสดงผลระดับพลังเป็นเปอร์เซ็นต์ ทำให้ผู้ใช้งานรู้ได้ว่ารถนี้จะสามารถใช้งานได้นานเพียงใดก่อนที่จะนำไปประจุพลังงานหรือชาร์จไฟ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com