วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:27 น.

การศึกษา

ม.ราชภัฏโคราช มอบตู้ความดันบวก ความดันลบให้ศูนย์อนามัยที่ 9

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.33 น.
ม.ราชภัฏโคราช มอบตู้ความดันบวก ความดันลบให้ศูนย์อนามัยที่ 9
 
 
ดร.ดวงธิดา  โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เดินทางไปส่งมอบตู้ความดันบวก จำนวน 1ตู้ และ ตู้ความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้กับศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และทำหัตถการกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19
 
ตู้ความดันบวกและตู้ความดันลบนี้จัดทำโดย ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ อาจารย์สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการสร้างและพัฒนาชิ้นงานให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีความแข็งแรง ทนทาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา