วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 07:35 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร อบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 15.30 น.
มทร.พระนคร อบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารองค์กร
 
 
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้ชื่อ How to create effective content by RMUTP จัดโดยกองสื่อสารองค์การ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร อันจะส่งผลให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
 
 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล  ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์  ไทยพีบีเอส  มาให้ความรู้ในหัวข้อ Realtime Content สร้างคอนเทนต์อย่างฉับไว  อาทิ  สื่อโซเชียลมีเดียชนิดต่าง ๆ  การผลิต คอนเทนต์เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และการมองเทรนด์โซเชียลมีเดียในอนาคตกับการปรับตัวขององค์กร  ส่วนช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณจีระภา สุริสุข  เจ้าของเพจ  Tiktok_icediry มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ ลงแอปพลิเคชัน TikToK  และแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการทำคลิปวิดีโอสั้น ๆ ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  พร้อมกิจกรรม workshop การทำคลิปวิดีโอลงแอปพลิเคชัน TikToK  จากผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรของหน่วยงานในสังกัดทั้ง 9 คณะ และหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ณ กองสื่อสารองค์การ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา