วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 10:03 น.

การศึกษา

โครงการ “ยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19”

วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.01 น.
โครงการ “ยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19”
 
 
มูลนิธิยุวฑูตความดีร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการ “ยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19”  จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ นายชนมงคล นอนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจขยายผลการทำความดีสู่สังคม ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อจัดหาและส่งมอบถุงวิชาความรู้ ถุงยังชีพและกองกลางยังชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 คน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง 10 แห่ง ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มุ่งให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างทัดเทียมกับการสอนในภาวะปกติ และเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีโอกาสเข้าถึงวิชาความรู้ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เพื่อมอบถุงยังชีพและกองกลางยังชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบตามจำนวน เพื่อขยายผลการทำความดีสู่สังคม ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา