วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 19:10 น.

การศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่กระทรวงการอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 15.43 น.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่กระทรวงการอุดมศึกษา
 
 
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ได้แก่ ไข่ไก่ จำนวน 3,000 ฟอง เห็ดเข็มทอง จำนวน 300 กิโลกรัม เป็ดสดจำนวน 500 ตัว กระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา ข้าวสาร วุ้นเส้น น้ำดื่ม หน่อไม้สดนึ่ง กุ้งขาวแวนนาไม น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องปรุงรส แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารในโครงการ อว.พารอด สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา