วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:49 น.

การศึกษา

วธ.ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564, 16.13 น.
วธ.ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน
 
 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม กับ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้แก่ นายซาฟีอี ยกยอคุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมัสยิดสวนพลู เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชนมุสลิมสวนพลู กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนางสุภัทร กิจเวช ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และทีมโครงการปันน้ำใจมัสยิดสวนพลู เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา